y�kleniyor

KURUMSAL

Anasayfa Kurumsal
Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

2006 yılında başlarken birkaç kişi idik. Bugün ise, 250 ila 400 kişinin emeklerinin birleştiği bir grubu oluşturmaktayız.

 

Halen genç ve geniş bir kadro, değişik sahalarda faaliyet halinde bulunan şirketimizi başarı ile yönetmektedir. İşin başında ifade ettiğimiz ve sık sık tekrarında fayda gördüğümüz ana hedef,

 

İşini yaptığımız, iş yaptırdığımız ve işbirliği yaptığımız şahıs ve firmalar karşısında güvenilirliğimizi koruyarak büyümek ve inançla yolumuza devam etmektir.

 

Bu vesileyle, emeklerinden dolayı bütün mensuplarımıza ve bize güvenerek destek verenlere teşekkür ederim.

Saygılarımla 

Mesut KORKUT

İNŞAAT Mühendisi

İş Güvenliği

İş Güvenliği

Şantiyelerde İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Alınacak Önlemler

FENNİ SORUMLU:

 • Her işveren, yapı işlerini, fenni yeterliği bulunan kişilerin, teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütecektir. Bu sorumlu kişi ya da kişiler ilgi alanlarına giren işlerin yapıldığı zamanlarda inşaat sahasında bulunmak ve işi yönlendirmek zorundadırlar.

-YAPI İŞ DEFTERİ:

 • İşveren, birinci sayfası Çalışma Bakanlığınca saptanacak örneğe uygun ve diğer sayfaları bir asıl ve bir suret olacak şekilde bir yapı iş defterini, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.

 • Bu defter (piyasadan alınabilen 100-200 sayfalık kareli, harita metot defteri) işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.

 • Yapı iş defteri fenni mesul tarafından tutulur.

 • Yapı iş defterine "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"nün ilgili maddelerinde belirtilen hususlar ve gerekli diğer bilgiler işlenir. (Özellikle inşaatın her safhasında alınan güvenlik önlemleri, kazı kontrolü, gırgır vincin kontrolü, asma iskelenin kontrolü, betonarme kalıplarının kontrolü vb. hususlar tarih atılmak kaydıyla yazılır.)

 • Yapı iş defterinin, istenmesi halinde, işyerini teftiş ve kontrole yetkili memurlara gösterilmesi zorunludur. Bu nedenle şantiyede bulundurulması gereklidir.

- İLK YARDIM MALZEMESİ VE SEDYE:

 

 • İşyerlerinde, içinde (tentürdiyot, alkol, sargı bezi, pamuk, yanık pomadı, suni teneffüs cihazı vb.) ilk yardım levazımı bulunan ilk yardım dolabı ile bir sedye ve bir battaniye bulundurulacaktır.

- İŞÇİLERE SAĞLIK RAPORU:

 

 • İnşaat işlerinde çalışacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı süresince bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları; işyeri hekimi işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet yada Belediye Doktorları tarafından verilmiş örneğine uygun sağlık raporları olmadıkça; bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır.

 • Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. Bu nedenle bu raporların şantiyeden uzaktaki bir büroda değil, şantiyede bulundurulması gereklidir.

 • Bu raporlar her türlü resim ve harçtan muaftır.

- KİŞİSEL KORUYUCULAR:

 

 • Alet, parça, malzeme gibi cisimlerin düşmesi muhtemel yerlerde çalışacak işçilere koruma başlığı (baret) verilecektir.

 • Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara emniyet kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.

 • Su içinde çalışmayı gerektiren hallerde, işçilere, uygun lastik çizmeler verilecektir. Diz boyunu aşan suların yenilmesi için ayrıca gerekli tedbirler alınacaktır.

 • El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, işçinin ellerine ve yapacakları işe uygun seçilmiş olacaktır.

- UYARI LEVHALARI:

Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılacak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulacaktır.

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 • Müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan kurumsal yapımız müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile "en iyi" şekilde değerleri yönetmek.
 • Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknolojik olanakları kullanılarak daima yüksek kalite sağlayan MAK İNŞAAT standartları uluslararası kabul görmüş kalite standartlarına dayanmaktadır. MAK İNŞAAT gelişen inşaat teknolojilerine uygun yapılar üretmektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleşme anlayışını esas alarak, insana, doğaya, çevreye ve topluma saygılı olarak sürdürmek, üstün nitelikli yapı anlayışını, kusursuz altyapı sistemleriyle birleştirme hedefini taşımaktadır.
 • Günümüz için ve gelecek kuşaklara karşı sosyal sorumluluğu yerine getirmeyi kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran MAK İNŞAAT, çalışmalarını planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasının, Türkiye ve dünya için sağlanacak fayda açısından önemli olduğuna inanmaktadır. Çalışmalarında bu ilkeyi temel almakta ve toplumsal projelerinde sürdürülebilir çevre konusuna odaklanmaktadır. Misyonumuz, çevre koruma bilinciyle davranarak örnek projeler ile bu bilinci yayarak inşaat sektöründe önder bir yapı firması olmaktır.
 • Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), sürdürülebilir kalkınmayı şöyle tanımlıyor: "İş dünyasının ve insan yaşamının gereksinimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurularak; ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşım".
 • Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu insan kaynakları ile en iyi niteliklere sahip insan gücünü istihdam etmeyi sağlamak.

Değerlerimiz

Değerlerimiz

 • Sektördeki gelişen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sağlıklı yaşam alanları için projeler üretmek,
 • Projelere özgü özel çözümler geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı sonuçlara ulaşmak,
 • Takım çalışmasını teşvik ederek farklı fikirlerin gelişmesine olanak sağlamak,
 • Hizmet kalitesini sürekli artırarak büyümek, en büyük yatırımı insan mutluluğuna yapmak,
 • Güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip çıkmak,
 • Uzman ekibimizle kaliteyi en uygun maliyetle elde etme başarısını göstermek,
 • Müşteri bağlılığına verdiğimiz önemle taahhüdümüzdeki işleri zamanında tamamlamak,
 • Uygulamalarımızda sistematiği sağlarken çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz arasında sinerji yaratmak,
 • Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak tüm çalışmalarımızda çevreyi korumaya özen göstermek.

Kurumsal Sorumluluk

Kurumsal Sorumluluk

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, doğruluk ve güveni en önemli değerleri olarak koruyan MAK İNŞAAT kuruluşundan bu yana "insana saygı" ya dayanan yönetim anlayışı ile gerek taahhüt ederek yürüttüğü inşaat işleri ile gerekse ürettiği konut projeleri ile sektörün saygın şirketleri arasında adını farklı bir konuma yerleştirmiştir. MAK İNŞAAT'da istihdamdan işletmeye kadar her şey vizyon ve değerler tarafından tanımlanır.

 • Üstlendiği görevlerde farklılıklar yaratarak kalıcı eserler yaratma hedefi ile kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarı ile yürüten bir işletme olma özelliğimizi korurken, çağdaş ve modern Türkiye için ülkemiz ekonomisine katkımızı sürekli olarak arttırmaktayız,
 • İnşaat sektöründe verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartları belirleyen Türkiye'nin en güvenilir şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz,
 • Geleceğimizi bugünden şekillendiriyoruz. Varlık nedenimiz olan müşterilerimize güvenli yapılar, mekânlar ve karlı yatırım fırsatları yaratmaktayız,
 • Dünya ve ülke çapında öncü, girişimcilik ruhu taşıyan, ilk ve örnek olma özelliği taşıyan tasarımlar ışığında geliştirdiğimiz projeler ile ülkemizin önemli mihenk taşı mimari yapıtlarını inşa etme bilinci ve sorumluluğunu taşımaktayız,

Hakkımızda

Hakkımızda

Mesut Korkut Kimdir?

1981 Ortaca Doğumlu Mesut Korkut, Dalaman ve Ortaca’da geniş bir aileye sahiptir. Bir kızı (DİLANUR), ve bir oğlu (MESUTEGE) vardır.
İlkokul Ortaca’da,Orta öğretimi Milas’ta başlayarak Liseyi Ortaca’da tamalamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliğinden 2005 Mezun olmuştur.
Ailesinin 1987 yılında kurmuş olduğu Hafriyat şirketinde genç yaşta inşaat sektörüyle buluşan Mesut Korkut hem alaylı, hem Okullu olarak sektörde çekirdekten yetişmenin tecrübelerini, faydalarını yapmış olduğu konutlarda ve projelerde müşteri memnuniyeti olarak yaşamaktadır.
Mesut Korkut 2005 yılında mezun olduktan sonra 5 ay süre ile Fen işlerinde görev aldıktan sonra 2006 yılında evlendiği eşi MALİ MÜŞAVİR olan Ayşen Korkut ile birlikte İnşaat ve Mühendislik firması MAK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ismiyle ,Plan, Proje tahattüt ve inşaat alanında hizmet vermektedir.

 

Mak Mühendislik E-Bülten